+359 899 700 900
info@buldom.bg
Търсене на имот
Обсъждат се промени в Правилника за прилагане на Закона за пътищата
Проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на официалния сайт на ведомството и в Портала за обществени консултации към Министерския съвет. Законоустановеният едномесечен срок, в който  всички заинтересовани страни могат да представят предложения и становища по проектодокумента е от 07.9.2017 г. до 07.10.2017 г.


Промените в Правилника за прилагане на Закона за пътищата са обосновани от необходимостта да бъде създадена по-гъвкава уредба при реализирането на взаимната договореност между Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и общините при извършването на дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии. С въвеждане предвидените изменения в Правилника, възлагането на процедурите по реда на Закона за обществените поръчки и финансирането на тези дейности ще бъдат предмет на споразумителен протокол между АПИ и общината, съобразно административните и финансови възможности на съответната администрация, с което ще се даде възможност АПИ и общините сами да определят параметрите на участието си в тези съвместни дейности.
 
Очакваните резултати от приемането на предложените промени са свързани със:
  • значително улесняване на възлагането на процедурите по изпълнението на рехабилитация, реконструкция, изграждане и основен ремонт на пътища и съоръжения от републиканската пътна мрежа, попадащи в урбанизирани територии;
  • облекчаване дейността на договарящите се администрации и едновременно с това осигуряване на по-качествено приоритизиране на необходимите ремонтни дейности;
  • предоставяне възможност на общините да могат да планират, организират и изпълняват ремонтни дейности и ново строителство в урбанизираните територии, без да са зависими от инвестиционните планове и програми на АПИ;
  • реализиране на повече проекти в по-кратки срокове.

Domaza - Недвижими имоти

По-стари новини
08/09/2017 15:04:20100 млн.лв. за ремонт на пътища са отпуснати с решение на Министерския съвет
С решение на Министерския съвет от 07.09.2017 г., са отпуснати 100 млн. лв. за ремонт на участъци от републиканската пътна мрежа, информира официалният правителствен сайт. Допълнителните средства в размер до 100 000 000 лева се отпускат по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за ремон...
08/09/2017 14:57:49Германски компании с инвестиционен интерес в сферата на транспортната инфраструктура и машиностроенето
Германски компании проявяват инвестиционен интерес в сферата на транспортната инфраструктура, машиностроенето, производството на автомобилни части и детайли, високи технологии, хранително-вкусова промишленост и други сфери на българската икономика, сочи информация на сайта на Министерството на икономиката (МИ). Възможн...
08/09/2017 12:18:34Публикуван е проект на Постановление на МС за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
На официалния сайт на Министерството на икономиката (МИ) и в Портала за обществени консултации към Министерския съвет е публикуван за обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет (МС) за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ). Предвидените промени са в съответст...
07/09/2017 16:16:50През 2018г. трябва да е готов проектът за електротранспорт до туристическите атракции във Варненска област
„Последната миля“ цели да създаде гъвкави транспортни услуги за туристите от момента на пристигането им на летището до различни туристически забележителности – в големите курорти и местности около града, а също и в малките селища. От официалната страница на Министерството на туризма става ясно, че нач...
07/09/2017 15:16:43За първи път във Великобритания: предприемач от Лондон ще отдава имоти под наем срещу биткойни
Пазарът на недвижими имоти във Великобритания е изправен пред истинска революция – голям предприемач от Лондон за първи път в историята ще прави сделки с имоти с използване на криптовалута. Компанията The Collective Old Oak реши да обърне внимание на нарасналия международен интерес към биткойните, затова иска да ...