+359 899 700 900
info@buldom.bg
Търсене на имот
Мащабен проект за близо 17 млн. лева ще преобрази крайбрежната зона за отдих в Русе
Мащабен проект на Община Русе, на стойност близо 17 млн.лева, предвижда пълно преобразяване на четири пешеходни улици, изграждане на нова зона за отдих на кея и обновяване на розариум в дунавския град, съобщава официалният общински сайт. Проектът „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ е на обща стойност 16 860 657.16 лв., от които безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., е в размер на 16 790 422.69 лв. Стартът на строителните дейности е в средата на м. септември т.г.,  а продължителността на проекта е 420 календарни дни.


Реализацията на проектните дейности обхваща:
- реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Славянска“, ул. „Църковна независимост“, ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Баба Тонка“;
- рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица на гр. Русе в района на ж.п. прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“, в т.ч. велоалеи, детска площадка, площадка за фитнес, сцени на открито;
- реконструкция и паркоустрояване на Розариума в Парка на младежта. 
 
Изпълнението на проекта Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ е успешно продължение на предеприетите от Община Русе комплексни дейности за пълно преобразяване на крайбрежната градска ивица, общата инвестиция за които възлиза на 26 млн. лева европейско финансиране, и включва още следните проекти:
- проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – 2 етап“, предвиждащ изграждане на пешеходна връзка – надлез между кварталите  „Родина 3“ и „Чародейка“;
- проект за реконструкция на бул. „Придунавски“ в участъка от Речна гара до ул. „Мостова“;
- проект за рехабилитация на три пасарелки;
- проект за изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци“;
-рехабилитация и реконструкция по ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. „България“;
- проект за реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при ПМГ „Баба Тонка“;
- надграждане на интелигентната транспортна система;
- проект „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе – Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, който представлява комплекс от дейности, насочени към осигуряването на безопасен транспорт чрез подобряване на водните пътища на река Дунав.

Domaza - Недвижими имоти

По-стари новини
11/09/2017 09:19:51Обсъждат се промени в Правилника за прилагане на Закона за пътищата
Проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на официалния сайт на ведомството и в Портала за обществени консултации към Министерския съвет. Законоустановеният едномесечен срок, в кой...
08/09/2017 15:04:20100 млн.лв. за ремонт на пътища са отпуснати с решение на Министерския съвет
С решение на Министерския съвет от 07.09.2017 г., са отпуснати 100 млн. лв. за ремонт на участъци от републиканската пътна мрежа, информира официалният правителствен сайт. Допълнителните средства в размер до 100 000 000 лева се отпускат по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за ремон...
08/09/2017 14:57:49Германски компании с инвестиционен интерес в сферата на транспортната инфраструктура и машиностроенето
Германски компании проявяват инвестиционен интерес в сферата на транспортната инфраструктура, машиностроенето, производството на автомобилни части и детайли, високи технологии, хранително-вкусова промишленост и други сфери на българската икономика, сочи информация на сайта на Министерството на икономиката (МИ). Възможн...
08/09/2017 12:18:34Публикуван е проект на Постановление на МС за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
На официалния сайт на Министерството на икономиката (МИ) и в Портала за обществени консултации към Министерския съвет е публикуван за обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет (МС) за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ). Предвидените промени са в съответст...
07/09/2017 16:16:50През 2018г. трябва да е готов проектът за електротранспорт до туристическите атракции във Варненска област
„Последната миля“ цели да създаде гъвкави транспортни услуги за туристите от момента на пристигането им на летището до различни туристически забележителности – в големите курорти и местности около града, а също и в малките селища. От официалната страница на Министерството на туризма става ясно, че нач...